ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.
 

●   Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1149/2002 από 01/07/2004 οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ

     για τους τηρούντες βιβλία Β' κατηγορίας υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω

     Internet στη διεύθυνση www.taxisnet.gr

   Στην ίδια διεύθυνση υποβάλλονται και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες

     ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων (ΠΟΛ 1091/2003) για

     όσους ασκούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

 

Προϋποθέσεις

 

1)      Μία οποιαδήποτε σύνδεση Internet. (Αν δεν έχετε σύνδεση στείλτε e-mail: info@menunet.gr)

2)      Ένα ενεργό e-mail ( εάν δεν έχετε τηλεφωνείστε στο 210-5777894).

 

Διαδικασία υποβολής

 

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής

 

Εγγραφή στο σύστημα
 

Μπαίνουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του TAXIS πληκτρολογώντας www.taxisnet.gr [ σκόπιμο είναι η διαδικασία εγγραφής να γίνει είκοσι (20) μέρες περίπου πριν την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης αν και η εγγραφή δεν χρειάζεται συνήθως πάνω από πέντε (5) εργάσιμες.] Εκεί θα μας ζητηθεί να κάνουμε την εγγραφή μας στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής. Τα στοιχεία που θα χρειαστούν για αυτή τη διαδικασία είναι τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας του φορολογούμενου ( ΑΔΤ, ονοματεπώνυμο κτλ.) καθώς και τα φορολογικά του στοιχεία ( ΑΦΜ, διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας κτλ)

Η διαδικασία αυτή δεν χρειάζεται περισσότερο από λίγα λεπτά. Στο τέλος μας ζητούνται κάποια στοιχεία που αφορούν το τελευταίο ΦΠΑ που έχει υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία υποβολής και άλλα). Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για να μπορεί να γίνει αντιπαραβολή με τα στοιχεία που έχει δώσει ο φορολογούμενος στο μητρώο κατά την έναρξη εργασιών.

Ύστερα από αυτό τα στοιχεία αποστέλλονται στην υπηρεσία η οποία μετά από λίγες μέρες στέλνει απαντητικό e-mail στο οποίο εμπεριέχονται το username και το password με τα οποία γίνεται η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίας ( με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα στοιχεία που έχουμε δώσει είναι σωστά).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τους ίδιους κωδικούς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του TAXISNET όπως π.χ. η υποβολή ΔΦΕ χωρίς να χρειάζεται εκ νέου εγγραφή.

 

Υποβολή δήλωσης
 

Μπαίνουμε ξανά στη διεύθυνση www.taxisnet.gr αλλά αυτή τη φορά συνεχίζουμε με την  επιλογή ΧΡΗΣΤΕΣ. Εκεί θα μας ζητηθούν το username και το password που μας εστάλησαν με e-mail. Το σύστημα αναγνωρίζει ότι μπαίνουμε για πρώτη φορά και μας ζητάει υποχρεωτικά να αλλάξουμε για λόγους ασφαλείας το password που μας έχει στείλει.

Μετά μας ζητείται να βγούμε από το σύστημα και να ξαναμπούμε πληκτρολογώντας αυτή τη φορά το νέο password που έχουμε επιλέξει. Στη συνέχεια επιλέγουμε τον τύπο της δήλωσης που θέλουμε να υποβάλλουμε ηλεκτρονικά ανάμεσα σε τρεις επιλογές ( στην περίπτωσή μας ''περιοδική δήλωση ΦΠΑ'').

Εμφανίζεται μπροστά μας μετά από λίγα δευτερόλεπτα η φόρμα συμπλήρωσης της περιοδικής του ΦΠΑ όπως ακριβώς την ξέρουμε μέχρι σήμερα (μπεζ χρώμα για τα  Β' κατηγορίας και πράσινο για τα Α' κατηγορίας) με συμπληρωμένα όμως τα σταθερά στοιχεία της δήλωσης όπως είναι π.χ. η αρμόδια Δ.Ο.Υ. , η ημερολογιακή περίοδος και τα προσωπικά στοιχεία· ενώ εμείς καλούμαστε μόνο να συμπληρώσουμε στους κωδικούς τα αντίστοιχα ποσά. Κάνοντας ''απλό κλικ'' με το ποντίκι μας επιλέγουμε  τον κωδικό που μας ενδιαφέρει και γράφουμε στο κουτάκι το νούμερο όπως ακριβώς κάναμε μέχρι και σήμερα που οι δηλώσεις υποβάλλονταν χειρόγραφα ή μηχανογραφικά στις Δ.Ο.Υ.

Όταν τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία, στο κάτω μέρος της σελίδας, μας ζητείται για άλλη μια φορά το ΑΦΜ μας ( ή τα στοιχεία του λογιστή ) και αν θέλουμε να γίνει αποστολή της δήλωσης.

Θα μας ζητηθεί να επιβεβαιώσουμε για μία ακόμα φορά την αποστολή της δήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν επιλέξουμε ''ναι'' δεν υπάρχει μετά περιθώριο καμίας αλλαγής στη δήλωσή μας. Άρα καλό είναι πέρα από τους ελέγχους που πραγματοποιεί το σύστημα να ελέγξουμε και εμείς καλά τη δήλωση πριν τη στείλουμε.  

 

Η επόμενη σελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη μας είναι το αποδεικτικό παραλαβής της δήλωσης πάνω στο οποίο αναγράφονται το ΑΦΜ η φορολογική περίοδος ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία παραλαβής.

Επισήμανση: Καλό είναι να εκτυπώσετε αυτό το αποδεικτικό παραλαβής γιατί μπορεί κάποια στιγμή να σας ζητηθεί από τη Δ.Ο.Υ.  

 

Η προθεσμία λήξης για την  υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μέσω Internet είναι ενιαία για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους και ορίζεται η 26η του επόμενου μήνα μετά τη λήξη της φορολογικής περιόδου άσχετα αν αυτή η ημερομηνία είναι εργάσιμη ή αργία.
 

Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 10 με 15 λεπτά και το μόνο που απομένει είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή, στην τράπεζα της επιλογής μας ( στην οποία πρωτύτερα έχουμε ανοίξει λογαριασμό), μέχρι τις 26 του μήνα.

Προσοχή:  Θα πρέπει να γνωρίζετε πως αρκετές τράπεζες κρατούν προμήθεια που μπορεί να φτάσει μέχρι και 15€ εάν η πληρωμή γίνει μεταξύ 20 και 26 του μήνα.

 

Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Ταταρίδης

& συνεργάτες